1. juli 2013

LKAB - framtiden og fortida - KIRUNA

...vil du lese bloggartikkelen må du klikke deg inn på overskriften.........
vil du se større bilder må du klikke på hvert enkelt bilde......Velkommen inn for en titt...

Steinskisse av malm, malmvegg og tidens linje. Dagens nivå borring på 1345 m u h
KIRUNA BY

er ikke størst i Sverige, men har en av Europas største industribedrift her - LKAB.

LKAB betyr : Kiirunavaara och Luossavaara
Dette er de to bergområdene malmen brytes ut i fra og bedriften har tatt sitt navn i.
Bedriften har i dag ca 2500 ansatte og mange av dem er entreprenører som er til og fra. Selve Kiruna har ikke mer enn ca 20 000 innbyggere totalt.
De aller første tegnene på juvelene som lå inn i jordens rike ligger allerede tilbake til ca 1660 tallet. Da ante man såvidt en forsiktig start på det som har hatt en rivende utvikling på 1900- og 2000-tallet. Det drives i dag både underjordisk og overjordisk malmutvinning  til bruk for stålindustrien. Vår guide svenske Maria sa at det var først rundt 1870 at man begynte å få litt greie på dette med malmutvinningen.
Hele gruvedriften var en gang privateid men ble på ca 1906 tallet førstatlig, dvs. delvis statlig. Pr i dag har de omsetning på ca 30 milliarder og nettogevinst på ca 11 milliarder per år !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Det er penger i dette sorte gullet...
Det finnes masse informasjon om LKAB på web for de som er svært interesserte..
Vi har dog opplevd selv å få reist ned med buss ca 547 meter ned under jorden.
Det var mørkt nedover og man satte alltid sikkerheten i førstefokus så hjelm på hodet var et "must" når vi steg ut av bussen...Vi var en stor gjeng som fulgte ivrig med når guiden fortalte, besvarte spørsmål og prøvde å veilede oss som best hun kunne om malmutvinningen, historien da og i nå, eierskapet, redskap og historiske fakta samt tall om kroner, verdier, gjenskaping og energimiljørenhet.
borring i taket - maskin
 Historien opp gjennom årene viser at mennene som har reist denne malmdriften, har hatt tunge og vanskelige kår frem til ca midten av 1900 tallet hvor elektrisitet, kraftdrevenhet og andre verktøy kom til.
Tidligere håndkraft utgjorde store yrkesskader i armer og bein. Rygger og nakke ble ofte utslitte, og mange fikk hodeskader etter sprengningsulykker og annet.
Fra å drive med håndkraft til dagens datastyrte maskiner er det et stort megasprang.
Vi fikk se store doninger med sprengningsmuligheter, gravemuligheter, transporttog, skipperrer (vogner med malm) som ble drevet med datateknologi hvor menneskene ikke satt bak "rattet" men på et kontor et eller annet sted over jorden...
Selvfølgelig måtte mange jobbe under - ca 800 totalt på en uke men normalt 4-500 daglig kunne hun fortelle..På natten var det kun 10-12 personer som
hadde en eneste funksjon: Vakt og sprenge nye malmvegger!
Kl 0115 hver natt høres smell som lyder som et svakt tordenskrell over jorden...
Da har man laget en ny malmvegghull til de som skal på arbeide på morgenen!
I Kiruna sentrum finner du en av Sveriges aller vakreste kirker gjennom tidene. Kravet i bestillingen i byggverket var at det skulle ligne mer eller mindre på en samekåte.
Kirken er vakker - både innvendig og utvending. Vi fikk lov å nyte innvendig også fordi den var åpen for publikum. Dette er noe av det jeg savner i Norge. Alt er stengt og lukket samt lite publikumsvennlig. Her var det bare å "ta for seg" av stillheten, roen og den åndelighet du finner innenfor kirkens vegger. Vakkert dekorert også.
Byen er under forvandling - en av de aller største i nyere tid.
Deler av byen må flyttes for å unngå mulige skader og setninger, sprekkdannelser m.v. Dette ligger i at LKAB har satt seg ut nye malmfelt de ønsker i de nærmeste 20-30 årene å utvide.
Det betyr at bl.a. kirken skal flyttes som den er til nytt område.
Stadshuset og andre bebyggelser i dagens "røde" sone blir demolisert, dvs. revet etterhvert. Nye bygg i andre soner i Kiruna skal påstartes og det er lyst ut en arkitektkonkurranse for nybygg osv. De aller første flytninger er planlagt startet neste år en gang hvis alt går rimelig greit. Mye av arealplanlegginga skal være ferdig seinhøsten 2013. Det å flytte mennesker tar tid !
Det er ingen umiddelbar fare for at bysentrum kan rase sammen, men det kan på sikt bli sprekkdannelser og at bedriften har et klart og stort behov for utvikling og utbygging i et ukjent antall år fremover.
Hvem som skal betale for flyttekalaset og gildet ? Ja, gjett ! LKAB !
Med sine nettogevinster på ca 11 milliarder pr år har de alltids råd til ca 16 milliarder med nye Kiruna sentrum ifølge dem selv. Dette er "peanuts".
Det er så informativt og morsomt å høre hvordan industrien setter seg selv i fokus og ikke minst velger den "enkleste" løsningen. Det har likevel vært svært mange valg og hensyn å ta, bl.a. til reindriften som går på to sider av Kiruna sentrum. Dette er nå så og si forskånet og de har kommet til
kommunal enighet på hvordan nye bebyggelser skal være osv.
Det å flytte på mennesker ut av egne hjem er ikke alltid en god følelse, og LKAB er sikre på at dette må gjøres på en svært god måte for å unngå frastøting og vanskeligheter. Det er også viktig at samfunnet forstår bedriftens innsats som størst i Europa i nyere tid og at det er jobb til svært mange mennesker som også skal hensyntas.
Johan Olof Alfred Hjalmar Lundbohm er en annen kjent figur i Kiruna-Narvik-området. Har du hørt hans navn kanskje ?
Svensk geolog med mange jern i ilden, bl.a. malmutvinning, jernbaneutviklingen.
Malmbanen mellom Kiruna og Narvik er idag ca 500 km lang. Liten lutning, bruker elektriske megasvære tog som frakter malmen i "vugger" til Narvik og sjøveien til mottakerne i svært mange ulike land. Det ligger også stor og tøff historie bak utviklingen av jernbanenettverket i begge land Sverige og Norge.
Hvem har vel ikke fulgt med i historietimene om bl.a. rallarne ?
Vi har hørt noe av historien og håper at du også en dag får oppleve å høre den.
Det er få ting i verden som det settes søkelys på som nærheten til naturen, menneskeenhetene og ikke minst miljøhensynene.
LKAB har prøvd og gjort så godt de har kunnet. Sikkerheten står i høysetet, også de som bor i Lappland samt reineierne og reinene selv.
Midnattsolens land skal fortsatt tjene penger og LKAB er positive til omgivelsene slik vi forstår det selv om det alltid vil være bedriftsinteresser som driver en slik stor industri.... Vi takker uansett for 2 timer og 45 minutters guiding, omvisning, under-jorda besøk og ikke minst kunne se og høre om fortidens arbeidskraft og dagens inntjeningsnivå. Dette var meget spennende og vel verd alle sek-kronene ja !
Ta deg en tur til Kiruna før eller seinere.
LKAB skal bestå i mange år det :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar